Tagged: התמכרות

2

אימוץ והתמכרות, פול סאנדרלאנד – מומחה

הרצאה מכוננת – הרצאה שהצליחה בזכות עצמה לעשות שינוי משמעותי בחייהם של מאומצים רבים בקרוב פול יוציא לאור ספרון המלווה את הרצאתו זו, נדאג ליידע אתכם. Lecture on Adoption by Paul Sunderland תירגום לעברית...