Tagged: משפט

0

פוסט אימוץ: דיון בוועדה לזכויות הילד 6/18

הנדון: שמירה על שלומם של ילדים מאומצים וליווי משפחות מאמצות, דיון שהתקיים בוועדה המיוחדת לזכויות הילד ב-19.6.2018, כנסת ישראל, יו”ר חה”כ יפעת שאש-ביטון רקע: את הילד של אימצתי ב-1.1.2007. דיי מהר הבנתי שאין בישראל,...