left-cornerright-corner

הזמנה להורים בדרך האימוץ

בית רגוע

22 המלצות איך לעבור מאי-שקט לאי של שקט. חוברת 'בית רגוע' תשלח אליכם פרק אחד מדי יום בדוא"ל.

מטרת התוכנית 'בית רגוע' הינה הבנת עקרונות האימוץ, תרגול לוויסות עצמי רגשי הורה-ילד.
פיתוח חזון משפחתי ברור, שיתוף ותמיכה במרחב בטוח.

הגישה
התכנית מתאימה להורים, בני משפחה וצוות מלווה.

התוכנית 'בית רגוע' מתחילה מיד עם ההרשמה ומתקיימת בשלשה שלבים:
בשלב הראשון: תבינו את 9 עקרונות האימוץ - תקבלו הדרכה: סרטונים, שאלון וספרון. מיד עם ההרשמה תקבלו למייל שפע חומרים מעשירים.
בשלב השני: הבנה ותירגול לויסות רגשי עצמי הורה-ילד: סדנה בת 4 שעות - הכוללת תירגול, המחשה, סיפורי מקרה - ידע תיאורטי ומעשי.
בשלב השלישי: הפנמת הויסות והחזון המשפחתי באמצעות תירגול וחומרי העשרה נוספים.

22 המלצות ל'בית רגוע':

מעוניינים לקבל 22 המלצות ל'בית רגוע'? המסרים יגיעו אליכם בדוא"ל.

לאחר ההרשמה בטופס, תקבלו את המסר הראשון למייל. כמו כן תוכלו להירשם לתוכנית.
ייחודה: רב תחומיות של ידע והתנסות בשילוב עקרונות מעולם הפסיכולוגיה, מדעי המוח.

"הקורס בהחלט התגלה לי כמשמעותי- קודם כל הנסיון והגישה האנושית והפשוטה של ברנדה: היכולת שלה להביא את התנסותה האישית יחד עם נסיונה המקצועי- הכרותה בגוף ראשון עם שלל החוויות והאתגרים האנושיים של הורה מאמץ ושל ילד מאומץ שעוברת באופן בלתי אמצעי ונעים."

 

הסדנה בת חצי יום, מוזמנים:

יום רביעי 17.5.17מנחה ומייסדת מיזם האימוץ: שרונה דוכנה
0522-941146 ChildAdoptionIsrael@gmail.com

 

 

שרונה דוכנה: אמא יחידנית, אימצה ילד בן 6 וחצי (כיום בן כמעט 17) מוכשר ומהמם. הקימה את מיזם האימוץ. מייסדת הרמוני וגישת חזון אישי. משלבת תהליכים מעולמות שונים. למדה קינסיולוגיה, טארותרפיה. בוגרת כלכלה ומנהע"ס. מנטורית ליזמים.

"בסוף יום של התמודדות עד קצה גבול היכולת עם התקפי זעם, קשיים בויסות, והתשה רגשית-פשוט  הרבה יותר קל לשאוב כוחות (ולשתף גם את האנשים הרלוונטים) בחומר שמוגש בעברית ובאופן ידידותי, מתומצת פשוט, ונוח." אמא מאמצת

קשיבות - אחד התרגולים החשובים "טעימה" מתוך הסדנה - נסו כעת