FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDER מושגי יסוד

Dr. Ira Chasnoff, תירגום: דפנה שכנאי

המוח

אנחנו נדבר על הדרך שבה אלכוהול גורם לשינויים בהתפתחות המוח של העובר.

לשם כך יש צורך להיות מודעים לחלקים השונים של המוח.

ישנן 4 אונות של המוח:  

·         Frontal lobe  האונה המצחית (פרונטלית)

·         Parietal lobe  האונה העורפית (אוקסיפיטלית)

·         Occipital lobe האונה הרקתית (טמפורלית)

·         Temporal lobe האונה הקודקודית (פריאטלית)

באונה המצחית ישנו אזור שאחראי על וויסות / שליטה על ההתנהגות. זה נעשה ע”י שחרור דופמין, הנמחה את האדם בתגובותיו שעולם שמולו.

המערכת הלימבית ממוקדת במעבה המוח, במרכזו.

יש בה כמה רכיבים מרכזיים שיש להם תפקידי מפתח בניהול מידע עבור התנהגות נאותה, שפה, כישורי לימוד ורגשות.

המערכת הלימבית היא זו החשופה לאלכוהול בתחילת ההריון.

 

עיבוד מידע

עיבוד מידע הוא הדרך בה המוח מכניס מידע לתוכו, שומר אותו ומשתמש בו כדרך להדריך את האדם להתנהג.

ישנם 4 שלבים בעיבוד מידע:

 1. הכנסת מידע והקלטתו
 2. אינטגרציה – פרשנות של המידע (כדי להבין את משמעותו)
 3. זיכרון – שמירת המידע כך שיוכל לשמש בהמשך.
 4. פלט – שימוש במידע דרך שפה ותנועה, כביטוי של התנהגות או תגובה.

FASD לסוגיו השונים

FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDER

הסינדרום הזה הוא מושג רחב – “מטרייה” שמכסה אבחנות שונות, שמגדירות את הדרכים השונות בהן ילדים ומבוגרים מושפעים מחשיפה לאלכוהול לפני הלידה.

 

FAS – FETAL ALCOHOL SYNDROME

 • חשיפה לאלכוהול
 • המצאות כאחוזון נמוך מ- 10
 • תווי פנים אופייניים
 • בעיות נוירולוגיות / התנהגותיות

PFAS – PARTIAL FAS

 • חשיפה לאלכוהול
 • גדילה נורמלית
 • תווי פנים אופייניים
 • בעיות נוירולוגיות / התנהגותיות

 

ARND- ALCOHOL RELATED NEURODEVELOMPMENTAL DISORDER

 • חשיפה לאלכוהול
 • גדילה נורמלית
 • תווי פנים נורמליים
 • בעיות נוירולוגיות / התנהגותיות

ARDB – ALCOHOL – RELATED BIRTH DEFECTS

 • חשיפה לאלכוהול
 • גדילה נורמלית
 • תווי פנים נורמליים
 • אין בעיות נוירולוגיות / התנהגותיות
 • מומים משמעותיים

אפיגנטיקה

גורמים רבים משחקים תפקיד בתוצאה לטווח רחוק אצל ילדים שנחשפו לאלכוהול טרום הלידה.

אפיגנטיקה היא אחד מגורמי המפתח.

אפיגנטיקה מתייחסת למרכיבים החברתיים שמשפיעים על ביטוי של גנים.

מרכיבים אלו יכולים לשנות את הגנים בלי שינוי של הDNA  .

אשה בהריון שחווה מתח משמעותי במשך 3 החודשים הראשונים של ההיריון, יכולה לגרום לשינויים אפיגנטיים שיעברו לדור הבא.

מתח נפוץ מאד בקרב נשים ששותות אלכוהול בהריון, כך שילדים רבים עם FASD  מקבלים גם את השינויים הגנטיים האלה.

שינויים אלה יכולים להשפיע על יכולות לימוד ועל התנהגות.

ATTACHMENT – התקשרות

התקשרות מתייחסת לקשרי הגומלין בין בני אדם.

למשל – הדרך בה אימהות ותינוקות קוראים רמזים אלו של אלו ומגיבים להם.

חשיפה לאלכוהול ולסמים יכולה לגרום נזק להורמונים האחראים להתקשרות, כך שילדים עם FASD יכולים להתקשות בהתקשרות לדמות הקבועה המטפלת בהם.

Facebook
WhatsApp
Telegram

0522-941146

שיחות ומסרונים בימים א’-ה’
12:30-16:30

Email Programs@AdoptionWisdom.com