המרכז

לחוסן משפחתי

הכשרות לאנשי טיפול וצוותי חינוך
התמחות בטראומת ההתפתחות וביסוס היקשרות בטוחה

חודש של כנס השקה
27.10.20-26.11.20

זהות, שייכות וביטחון

הורים לילדים שחוו בינקותם מצבי קיצון, אם אתם מעוניינים שאנשי המקצוע המלווים אתכם:

כנס 2020:
זהות, שייכות וביטחון

הרשמה מוקדמת עד 21.10 שעה 21:00

הדוברים.ות:

מנחות המפגשים

קמפוס דיגיטלי עדכני הודות למומחים, ביניהם:

כנס 2020:
זהות, שייכות וביטחון

הרשמה מוקדמת עד 21.10 שעה 21:00

שיתוף ברשת

Facebook
WhatsApp