left-cornerright-corner

ניירוני מראה, ד"ר דן סיגל

סרטון קצרצר וחשוב לשיעור "הפעלה". (ברשותינו חומרים נוספים של דן סיגל).

שפת הפנים וקשר הורים-ילדים

מה קורה לתינוקות בעקבות שפת הגוף של ההורה: תגובות מראה והתייחסות, אדישות, התעלמות.
האפשרות לתיקון ושינוי התנהגות הילד. אכן, ילדנו לא חוו את "ניירוני מראה" באופן חיובי, להיפך.
למרות שבסרטון קטע מניסוי עם תינוק, סומכים עליכם שתוכלו ליישם גם עם ילדכם הבוגרים.

אפשר להתאמן מול המראה :). זהו סרטון הכנה לקראת השיעור ה-3 עם ברנדה בנושא הפעלה.