יום חמישי 2.6.16 מפגש מרתק בצפון:
חוויות והתנסויות באימוץ ותובנות מתוך מחקר

מאת יואה שורק חוקרת במכון ברוקדייל

ביום חמישי בערב 2.6 תינתן הרצאה לקהל בנושא אימוץ ילדים בארץ

מאת יואה שורק, חוקרת במכון ברוקדייל, שערכה מחקר על מקרים של
אימוץ עם קשר ואימוץ על ידי משפחות אומנות בישראל

בהרצאה היא תדבר על סוגיות כלליות באימוץ ילדים בסיכון, כמו מניעים שונים של הורים לאמץ, .המורכבות של אימוץ ילדים בסיכון, ועל הזהות המורכבת של ילדים מאומצים. עוד היא תדבר על השינויים בתפיסת האימוץ בעשור האחרון, ועל המעבר למתן שירותים תומכי אימוץ.
בחלק האחרון היא תשתף בתובנות מן המחקר לגבי אימוץ עם קשר ואימוץ על ידי משפחות אומנות בישראל, החוויות והתחושות של הורים מאמצים, ילדים מאומצים והורים מולידים. לסיום יתקיים שיח עמיתים על חוויות ומשותפות ושונות באימוץ ילדים.

בואו בהמוניכם, יהיה מעניין